Η ισπανική EXPAL παρουσίασε την έκδοση Dual-EIMOS του αυτοκινούμενου όλμου των 81 χιλιοστών EIMOS. Το σύστημα είναι τοποθετημένο επί ελαφρού οχήματος URO VAMTAC ST5 και αναπτύχθηκε κατόπιν απαίτησης των Ισπανών Πεζοναυτών. Η νέα έκδοση μπορεί να επιχειρεί εντός νερού βάθους έως 1,5 μέτρου. Εκτός του όλμου των 81 χιλιοστών, το σύστημα μπορεί να εφοδιαστεί και με όλμο των 60 χιλιοστών. Με όλμο των 81 χιλιοστών το μέγιστο βεληνεκές είναι της τάξεως των 6,9 χιλιομέτρων, ενώ με όλμο των 60 χιλιοστών το μέγιστο βεληνεκές είναι τα 4,9 χιλιόμετρα.