Στο πλαίσιο του δεκαετούς προγράμματος αναδιοργάνωσης και εξοπλισμού των Αμερικανών Πεζοναυτών, η Διοίκηση του Σώματος σκέφτεται να αλλάξει τη διαδικασία εξειδίκευσης των Πεζοναυτών. Μέχρι σήμερα οι Αμερικανοί Πεζοναύτες εξειδικεύονται στη χρήση ενός οπλικού συστήματος (πολυβόλο, βομβιδοβόλο, όλμος, αντιαρματικά κ.ά.). Ωστόσο, η πρακτική αυτή έχει το μειονέκτημα, στο πεδίο μάχης, της αδυναμίας ανάληψης καθηκόντων σε περίπτωση απώλειας. Έτσι, η νέα προσέγγιση είναι αυτή της εκπαίδευσης σε περισσότερα από ένα οπλικά συστήματα.

Η διαδικασία δοκιμής αυτής της νέας προσέγγισης θα διαρκέσει δύο χρόνια και θα λάβουν μέρος τρία Τάγματα Πεζοναυτών. Η νέα αντίληψη ονομάζεται «Αντίληψη Χώρου Όπλων» («Arms Room Concept») όπου οι Πεζοναύτες θα εκπαιδεύονται εξίσου στη χρήση διαφόρων οπλικών συστημάτων. Σε επίπεδο οργάνωσης η νέα αντίληψη ίσως να οδηγήσει στην κατάργηση των ΛΥΤ (Λόχος Υποστήριξης Τάγματος) και την ενσωμάτωση των στοιχείων του στους Λόχους και συγκεκριμένα στις Διμοιρίες Διοίκησης των Λόχων.

Σήμερα οι νεοσύλλεκτοι εκπαιδεύονται σε αντικείμενα βασικής εκπαίδευσης και μετά εξειδικεύονται. Με τη νέα αντίληψη η εκπαίδευση θα ενοποιηθεί και θα αυξηθεί κατά 50%, στη διάρκεια της οποία οι νέοι Πεζοναύτες θα εξοικειώνονται με περισσότερα από ένα οπλικά συστήματα. Στη συνέχεια η μονάδα τους θα τους αποδίδει το ρόλο τους στο Τάγμα, ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες. Η νέα αντίληψη συνάδει και με τη τρέχουσα διαδικασία εισαγωγής νέων οπλικών συστημάτων, όπως τα αιωρούμενα πυρομαχικά, τα οποία προορίζονται να αντικαταστήσουν τους όλμους.