Όπως ανακοινώθηκε από την ΓΔΑΕΕ (Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων) αναστέλλονται οι ημερομηνίες υποβολής προσφοράς καθώς και αυτές της αποσφράγισης των φακέλων προσφορών για τον επαναληπτικό διαγωνισμό του προγράμματος εν συνεχεία υποστήριξης των ελικοπτέρων AS-332C1 Super Puma, οι οποίες είχαν ορισθεί για τις 17 και 20 Μαΐου του 2019 αντίστοιχα. Η αναστολή αποφασίστηκε κατόπιν αποφάσεως της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με το Μ112/03-5-2019 διατακτικό.

Πρόκειται για μια ακόμα αρνητική εξέλιξη στο πολύπαθο πρόγραμμα υποστήριξης των ελικοπτέρων AS-332C1, το οποίο εκκρεμεί από το Δεκέμβριο του 2017.  Συγκεκριμένα, στις 28 Δεκεμβρίου του 2017 προκηρύχτηκε ο αρχικός διαγωνισμός ανάθεσης και εκτέλεσης σύμβασης εν συνεχεία υποστήριξης των AS-332C1, συνολικού ύψους € 37.767.204 και διάρκειας μέχρι και το 2020. Καταλυτική ημερομηνία, για την κατάθεση των προσφορών, είχε οριστεί η 31η Ιανουαρίου του 2018, ενώ η επιλογή της αναδόχου εταιρίας θα γινόταν την 1η Φεβρουαρίου του 2018.

Στις 29 Ιανουαρίου του 2018 η ΓΔΑΕΕ ανακοίνωσε μια μικρή παράταση ενός μήνα, τόσο για την κατάθεση των προσφορών, όσο και για την επιλογή της αναδόχου εταιρίας. Έτσι ορίστηκαν ως νέες ημερομηνίες η 28η Φεβρουαρίου και η 1η Μαρτίου του 2018 αντίστοιχα. Στις 28 Φεβρουαρίου του 2018 ανακοινώθηκε νέα παράταση, επίσης ενός μηνός, με νέα καταλυτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών την 20η Μαρτίου του 2018 και επιλογής της αναδόχου εταιρίας την 21η Μαρτίου του 2018.

Τελικά ούτε και αυτές οι ημερομηνίες τηρήθηκαν και την 1η Ιουνίου του 2018, αποφασίστηκε η ακύρωση του διαγωνισμού και η προκήρυξη νέου διαγωνισμού, που έγινε στις 4 Οκτωβρίου του 2018 με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών την 13η Νοεμβρίου του 2018. Όμως, στις 12 Νοεμβρίου του 2018 αποφασίστηκε, πάλι, νέα παράταση με καταλυτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών την 3η Δεκεμβρίου του 2018 και επιλογή της αναδόχου εταιρίας στις 4 Δεκεμβρίου του 2018. Ακολούθησαν νέες διαδοχικές παρατάσεις μέχρι τις 17 Μαΐου του 2019, οπότε και αποφασίστηκε η αναστολή των ημερομηνιών καταβολής προσφορών και επιλογής της αναδόχου εταιρίας.

Η ανακοίνωση της ΓΔΑΕΕ δεν αναφέρει εάν θα υπάρξει ορισμός νέων καταλυτικών ημερομηνιών ή το πρόγραμμα θα ακυρωθεί και θα προκηρυχτεί εκ νέου. Η ουσία της υπόθεσης είναι η εμφανής αδυναμία μας, είτε λόγω οικονομικής στενότητας, είτε λόγω κακού προγραμματισμού, να υποστηρίξουμε επαρκώς και διαχρονικά τα εν υπηρεσία οπλικά συστήματα των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Η αδυναμία αυτή είναι εγκληματική αν αναλογιστούμε την οικονομική αδυναμία της χώρας να προμηθευτεί νέα οπλικά συστήματα. Αφού όμως δεν μπορούμε να αγοράσουμε νέα όπλα, τουλάχιστον ας υποστηρίξουμε επαρκώς και σε βάθος χρόνους αυτά που διαθέτουμε.