Μια Ταξιαρχία Μηχανικού του Ρωσικού Στρατού, η οποία εδρεύει στην περιοχή Vladimir της Κεντρικής Ρωσίας, παρέλαβε την πρώτη αυτοκινούμενη πλωτή γέφυρα τύπου PP-2005M.

Το σύστημα γέφυρας PP-2005M σχεδιάστηκε προκειμένου να αντικαταστήσει τις εν υπηρεσία PPS-84, PP-91 και PP-91M. Συνολικά η ρωσική Ταξιαρχία Μηχανικού θα παραλάβει 54 οχήματα-γέφυρες (τρία Τάγματα Μηχανικού με 18 οχήματα-γέφυρες έκαστο Τάγμα).

Το όχημα-φορέας είναι το τροχοφόρο όχημα Kamaz-63501, ενώ κάθε όχημα-γέφυρα συνοδεύεται και από βοηθητικά οχήματα ανάπτυξης, τοποθέτησης, σταθεροποίησης και περισυλλογής της γέφυρας.

Δύο, τρείς ή τέσσερις γέφυρες PP-2005M μπορούν να συνενωθούν και να δημιουργήσουν μια ενιαία γέφυρα τεσσάρων, έξι ή οκτώ κατευθύνσεων (ρεύματα κυκλοφορίας).