Γράφει ο Β.Κ. από το AmynaGR.

Ο ναρκοπόλεμος αποτελεί τμήμα των Ναυτικών Επιχειρήσεων (NavOps), κι έχει σαν αντικέιμενο την εκμετάλλευση των θαλάσσιων ναρκών, προς όφελος της κάθε αντιμαχόμενης πλευράς. Αν και υπάρχει επιθετικός και αμυντικός ναρκοπόλεμος, εντούτοις πιο μεγάλη επιχειρησιακή αξία παρουσιάζει ο αμυντικός, επειδή οι επιχειρήσεις θα διεξαχθούν σε θάλασσες που ανήκουν κατά κύριο λόγο στον αμυνόμεο, με αποτέλεσμα αυτός να διαθέτει μεγαλύτερη ευχέρεια ελιγμών.

O ναρκοπόλεμος χωρίζεται στις εξής κατηγορίες:

  • Ναρκοθέτηση
  • Αντιμετώπιση ναρκών


Η Ναρκοθέτηση έιναι η πόντιση ναρκών στη θάλασσα, και εντάσσεται στις αποστολές της θαλάσσιας άρνησης (Sea Denial). Μπορεί να διεξαχθεί από οποιοδήποτε πλοίο, από αεροσκάφη, κι από υποβρύχια. Xωρίζεται στις εξής υποκατηγορίες:

  • Επιθετική άρνηση περιοχής.(Offensive Area Denial – OAD).
  • Αμυντική άρνηση περιοχής (Defensive Area Denial -DAD).
  • Αμυντική Αντι-πρόσβαση (Defensive Anti-Access – DA2).


Αντιμετώπιση ναρκών, είναι οι αποστολές που έχουν σαν σκοπό την εκκαθάριση των ναυτικών ναρκοπεδίων. Απαιτούνται ειδικά πλοία/αεροσκάφη για την διεξαγωγή τέτοιων επιχειρήσεων.Χωρίζεται στις εξής υποκατηγορίες.

  • Ναρκαλιεία (Mine Clearance – MC).
  • Ναροκθηρία (Mine Hunting – MH).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΝΑΡΚΩΝ

Επιγραμματικά έχουν όπως παρακάτω:

Τύποι θαλάσσιων ναρκών.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Το Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ), έχει πλειάδα ναρκών, πιθανώς χιλιάδες στον αριθμό, που του επιτρέπει να καλύψει μεγάλες περιοχές με νάρκες. Στον τομέα της ναρκοθέτησης, οι αποστολές που αναμένεται να εκτελέσει είναι η DAD και η DA2. Με την πρώτη, θα προσπαθήσει να αποτρέψει το Τουρκικό Ναυυτικό (ΤΝ) να επιχειρεί σε νερά που το ΠΝ δεν επιθυμεί, ενώ με την δεύτερη θα απαγορεύσει στο ΤΝ να πλησιάσει συγκεριμένες περιοχές όπως οι ακτές και μικρά νησιά.

Οι νάρκες που σύμφωνα με ανοικτές πηγές διαθέτει το ΠΝ είναι οι εξής:

Mark 6

Τύπος Νάρκης: Αγκυροβολίου/Στατική/Επαφής(Mod 0-1) ή Αγκυροβολίου/Κινητή/Αναδυόμενη(Μοd2).

Συνολικό Βάρος/βάρος πολεμικής κεφαλής: 636 kg/ 136 kg TNT.

Εισαγωγή σε υπηρεσία: 1917

Προέλευση: HΠΑ

Mark 16

Τύπος Νάρκης: Αγκυροβολίου/Στατική/Επαφής (Mod 0-1), Αγυροβολίου/Στατική/Ακουστική(Mod2).

Συνολικό Βάρος/βάρος πολεμικής κεφαλής: 925kg/ 272 kg Torpex

Εισαγωγή σε υπηρεσία: 1917(Mark 6).

Προέλευση: ΗΠΑ

Mark 18

Τύπος Νάρκης: Πυθμένα/Μαγνητική.

Συνολικό Βάρος/βάρος πολεμικής κεφαλής: 925 kg/600 kg Torpex.

Εισαγωγή σε υπηρεσία: ¬1940

Προέλευση: HΠΑ

Mark 25

Τύπος Νάρκης: Πυθμένα/Ακουστική (Μοd1&3), Πυθμένα/Πίεσης (Μοd2)

Συνολικό Βάρος/βάρος πολεμικής κεφαλής: 900kg/580kg Torpex ή HBX ή TNT.

Εισαγωγή σε υπηρεσία: 1940

Προέλευση: ΗΠΑ. Ποντίζεται από αέρος.

Αεροσκάφος P-3 Orion εξαπολύει κατευθυνόμενη νάρκη πιθανότατα Mk62.

Mark 36

Τύπος Νάρκης: Πυθμένα/ Ακουστική(Mod 1-2), Πίεσης (Mod 3).

Συνολικό Βάρος/βάρος πολεμικής κεφαλής: ~470kg/270kg TNT ή Torpex.

Εισαγωγή σε υπηρεσία: 1940

Προέλευση: HΠΑ. Ποντίζεται από αέρος.

Mark 55

Τύπος Νάρκης: Πυθμένα/Όλων των ειδών επιρροής (Mod 1-7).

Συνολικό Βάρος/βάρος πολεμικής κεφαλής: ~900 Kg/ 284kg HBX-1.

Εισαγωγή σε υπηρεσία: 1961.

Προέλευση: HΠΑ. Ποντίζεται από αέρος.

MR-80

Τύπος Νάρκης: Πυθμένα/ Συνδυαστική 3 επιλογών(Ακουστική-Μαγνητική-Πίεσης)

Συνολικό Βάρος/βάρος πολεμικής κεφαλής: ~1 τόνος/ ~850kg ΗΒΧ-3.

Εισαγωγή σε υπηρεσία: 1980-1990

Προέλευση: Ιταλία / Κίνα (αντίγραφο). Κατασκευασμένη από fiberglass για να αποφεύγει τον εντοπισμό. Μπορεί να εξαπολυθεί ακόμα κι από Υ/Β (έχει 533 χιλ. διάμετρο).Επίσης έχει ικανότητα προσβολής όλων των σημερινών Τουρκικών MH & ΜC.

Πρόκειται για νάρκη state of art στην κατηγορία των βαρέων θαλάσσιων ναρκών.

Νάρκη MR-80.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η ναρκοθέτηση όπως προείπαμε είναι κυρίως αμυντικός τύπος επιχειρήσεων. Η γεωγραφία μάλιστα του Αιγαίου, με τα χιλιάδες στενά περάσματα, δημιουργούν τιτάνια προβλήματα στην Τουρκία, γι’αυτό και διατηρεί έναν μεγάλο και υπερσύγχρονο στόλο από MC/MH και ΑΦΝΣ. Με σωστή κι έγκαιρη ναρκοθέτηση, όλος ο Τουρκικός στόλος μπορεί να αγκιστρωθεί σε μια στενή λωρίδα των Μικρασιατικών παραλίων, μη δυνάμενος να δράσει σύμφωνα με τα επιχειρησιακά του σχέδια. Στην ουσία η ναρκοθέτηση ακυρώνει τεράστιο μέρος της ισχύος του Τ.Ν. Παράδειγμα του τι εννοώ παρατίθεται στην εικόνα που ακολουθεί.

Απλοϊκό παράδειγμα ναρκοθέτησης στενών περασμάτων μεταξύ των Δωδεκανήσων και της Σάμου-Ικαρίας. Σε τέτοιο ενδεχόμενο, το ΤΝ θα αναγκαστεί να βγει από περάσματα, όπου το ΠΝ θα έχει προκαθορισμένους χώρους καταστροφής.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ο ναρκοπόλεμος και ειδικά η ναρκοθέτηση αποτελεί «πεδίον δόξης λαμπρό» για την Ελλάδα και το ΠΝ. Λόγω εξαιρετικά δυσμενούς γεωγραφίας για την Τουρκία, η σωστή χρησιμοποίηση των ναρκών και η έγκαιρη στρώση θαλάσσιων ναρκοπεδίων από το ΠΝ, εγκλωβίζει το ΤΝ μέσα στους ναυστάθμους του και στα Δαρδανέλια. Σε επόμενο άρθρο θα παρουσιαστεί αναλυτικότερα η νάρκη MR-80, άλλες σύγχρονες λύσεις που μπορεί να προμηθευτεί το ΠΝ με λίγες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, καθώς και η χρησιμότητα των εικονικών θαλάσσιων ναρκών (dummies).

Νάρκη Mk6 σε σιδηρόδρομο επί πλοίου, για πόντιση της. Έτος 1978, Αμερικάνικο Ναυτικό.