Δεδομένων των γεγονότων που λαμβάνουν χώρα το ΝΑΤΟ αποφάσισε να ενεργοποιήσει τη δύναμη ταχείας αντίδρασης και να αναπτύξει μεγαλύτερες στρατιωτικές δυνάμεις στα κράτη – μέλη του στην Ανατολική Ευρώπη. Η δύναμη ταχείας αντίδρασης αριθμεί περί τα 40000 άτομα στρατιωτικό προσωπικό. Για πρώτη φορά απεστάλησαν αμερικανικά μαχητικά F-35 στις χώρες της Βαλτικής.