Ο Αμερικανικός Στρατός και η General Dynamics παρουσίασαν στη διεθνή έκθεση MSPO 2021 (Πολωνία, 7-10 Σεπτεμβρίου) το άρμα μάχης M-1A2C Abrams με το σύστημα αυτοπροστασίας Trophy. Η έκδοση M-1A2C είναι η τελευταία και η πλέον σύγχρονη διαμόρφωση των M-1 Abrams, δεδομένου ότι βελτιώσεις ενσωματώνονται στους τομείς της επιβίωσης, της αποτελεσματικότερης και οικονομικότερης τεχνικής υποστήριξης, της συνολικής αποτελεσματικότητας του άρματος ως ολοκληρωμένο οπλικό σύστημα και της ικανότητας του να εκτελεί δικτυοκεντρικές επιχειρήσεις. Η ανάπτυξη του M-1A2C ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2015, ενώ οι τεχνικές και επιχειρησιακές δοκιμές ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τον Σεπτέμβριο του 2017. Η σύμβαση, που υπογράφηκε το καλοκαίρι του 2018, αφορά στην εγκατάσταση Trophy σε 264 M-1 Abrams, έναντι $ 193 εκατομμυρίων, δηλαδή $ 730.000 ανά μονάδα.