Η βελγική FN Herstal παρουσίασε μια νέα οικογένεια φυσιγγίων, από τα 5,56 έως τα 12,7 χιλιοστά. Η νέα οικογένεια φυσιγγίων ονομάζεται FN PERMAX Enhanced Performance Round (EPR) και σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρία παρουσιάζουν ανώτερες επιδόσεις από τα υφιστάμενα, ιδιαίτερα στον τομέα της διάτρησης και της ταχύτητας-ενέργειας που διατηρούν, μετά τη διάτρηση, κάτι που τα καθιστά αποτελεσματικότερα. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει η FN Herstal στο FN PROPASS Armor Piercing (AP) των 5,56 χιλιοστών, το οποίο, στις δοκιμές, έχει επιτύχει διάτρηση σκληρών στόχων. Το συγκεκριμένο φυσίγγιο ενσωματώνει πυρήνα κατασκευασμένο από καρβίδιο του βολφραμίου.