Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοίνωσε την παράταση, κατά 32 ημέρες, της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών για την σύμβαση, συνολικού ύψους € 36 εκατομμυρίων, προμήθεια 23 νέων περιπολικών σκαφών για το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. Η νέα καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών είναι η 3η Μαΐου του 2019.

Συγκεκριμένα, ο διαγωνισμός αφορά: (α) Στην προμήθεια 10 περιπολικών σκαφών πνευστού τύπου μήκους 11-12 μέτρων, προϋπολογισθείσας αξίας € 2,2 εκατομμυρίων και (β) Στην προμήθεια 13 ταχύπλοων περιπολικών σκαφών 16-19,5 μέτρων, προϋπολογισθείσας αξίας € 33,8 εκατομμυρίων με δικαίωμα προαίρεσης για πέντε επιπλέον σκαφών ίδιων προδιαγραφών, προϋπολογισθείσας αξίας € 13 εκατομμυρίων.