Η INTRACOM Defense ανακοίνωσε ότι υπέγραψε σύμβαση με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) για την ανάπτυξη συστημάτων UAV. Στο πλαίσιο της συμφωνίας η INTRACOM Defense θα συνεργαστεί με το Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών & Στροβιλομηχανών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ.

Το ΑΠΘ έχει αναλάβει τη σχεδίαση και μελέτη του αεροναυπηγικού και μηχανολογικού σκέλους, ενώ η INTRACOM Defense είναι ο κύριος ανάδοχος και υπεύθυνη ολοκλήρωσης των ηλεκτρονικών συστημάτων επικοινωνιών, επισκόπησης, μεταφοράς δεδομένων και τηλεμετρίας καθώς επίσης και για τους σταθμούς εδάφους, ελέγχου και επικοινωνιών.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της INTRACOM Defense ο στόχος της συνεργασίας είναι η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των πόρων και των δυνατοτήτων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, εκμεταλλευόμενοι, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, την υψηλή τεχνογνωσία και τις επενδύσεις στη χώρα μας.