Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μάχη της Avdiivka η οποία βρίσκεται στη κορύφωση της, με τις ουκρανικές χερσαίες δυνάμεις να βρίσκονται σε εξαιρετικά δυσχερή θέση. Ο Ρωσικός Στρατός έχει καταφέρει να κυκλώσει την ευρύτερη περιοχή με κίνηση λαβίδας αποκόπτωντας τη πόλη της Avdiivka από τα πλευρά της και οδηγώντας μεγάλο μέρος των ουκρανικών σχηματισμών του ουκρανικού στρατού σε άμεσο κίνδυνο περικύλωσης.