Στο πλαίσιο του προγράμματος «Force Design 2030» οι Αμερικανοί Πεζοναύτες προχωρούν στην αναδιοργάνωση του συνόλου των Ταγμάτων τους. Τα νέα Τάγματα Πεζοναυτών θα έχουν μειωμένο προσωπικό, από τα 900 άτομα που είναι σήμερα στα 811, ενώ θα διαθέτουν ενισχυμένες ικανότητες αναγνώρισης, ηλεκτρονικού πολέμου και υγειονομικού. Επίσης, θα διαθέτουν και αυξημένη ισχύ πυρός με την προσθήκη περιφερόμενων πυρομαχικών. Το 2020 τρία Τάγματα Πεζοναυτών εντάχθηκαν σε ένα πειραματικό πρόγραμμα με στόχο να επιλεγεί η βέλτιστη συνθήκη επάνδρωσης και οπλισμού. Σε πρώτη φάση, τα Τάγματα δοκιμάστηκαν με δύναμη 735 ατόμων σε 13 διαφορετικά επιχειρησιακά σενάρια. Το αποτέλεσμα δεν ήταν θετικό, καθώς αποδείχθηκε ότι τα 735 άτομα είναι λίγα για να καλύψουν το σύνολο των επιχειρησιακών απαιτήσεων μάχης του Τάγματος. Έτσι επιλέχθηκε η σύνθεση με 811 άτομα.

Με 811 άτομα το Τάγμα θα διατηρήσει ακέραια τη Διμοιρία Όλμων των 81 χιλιοστών, σε αντίθεση με τη δύναμη των 735 ατόμων όπου έπρεπε η δύναμη της Διμοιρία (αριθμός σωλήνων) να μειωθεί στο μισό. Κρίθηκε ότι η απώλεια των μισών όλμων των 81 χιλιοστών θα περιόριζε την ικανότητα του Τάγματος για έμμεσα πυρά σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, σε αντίθεση με τα περιφερόμενα πυρομαχικά, τα οποία δεν είναι παντός καιρού και συνθηκών. Επιπλέον, κρίθηκε αναγκαία η ενσωμάτωση και επάνδρωση τμήματος Ηλεκτρονικού Πολέμου, σε επίπεδο Λόχου καθώς και η ενίσχυση των δυνατοτήτων υγειονομικού σε επίπεδο Λόχου και Τάγματος. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Force Design 2030» οι Αμερικανοί Πεζοναύτες έχουν στόχο να δημιουργήσουν μονάδες εξοπλισμένες κυρίως με πυραυλικά συστήματα και UAV, πιο ευέλικτες και να επιχειρούν σε πεδία επιχειρήσεων μεγάλης έντασης.