Η Ιαπωνία ψήφισε νόμο για να στηρίξει την παραγωγή και την εξαγωγή αμυντικού υλικού σε μια προσπάθεια να υποστηρίξει και να τονώσει την εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Ο νόμος προβλέπει επιδοτήσεις για την επέκταση της παραγωγής και την αύξηση της αποτελεσματικότητας, καθώς και για την κάλυψη του κόστους της κυβερνοασφάλειας και της επιχειρηματικής δράσης. Στόχος του νόμου είναι να βελτιώσει τις επιχειρηματικές συνθήκες για τις αμυντικές βιομηχανίες της Ιαπωνίας.