Με ανακοίνωση το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας γνωστοποίησε την απόφαση του να ματαιώσει τον Διαγωνισμό 04/2016, για την προμήθεια αλεξίπτωτων ελεύθερης πτώσης διείσδυσης νέας τεχνολογίας, «λόγω μη υποβολής αποδεκτών προσφορών», όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση. Επίσης αποφασίστηκε η επανάληψη του διαγωνισμού, αλλά με αναπροσαρμογή του όρου, ο οποίος αφορά στα ημερολογιακά έτη υλοποίησης της συμφωνίας. Είχε προηγηθεί, το Νοέμβριο του 2017, η απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας Bruggemann «καθόσον η τεχνική προσφορά δεν είναι σύμφωνη με τους Ειδικούς Όρους 12.2, 15.2, 15.18, 17.14», όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Υπενθυμίζουμε ότι ο σχετικός διαγωνισμός προκηρύχτηκε τον Δεκέμβριο του 2016, με παραπομπή υλοποίησης την περίοδο 2017-2023 και καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών τον Φεβρουάριο του 2017 η οποία παρατάθηκε τελικά για τον Μάρτιο του 2017, ενώ ο διαγωνισμός προκηρύχτηκε εκ νέου τον Απρίλιο του 2017. Πλέον η υλοποίηση του προγράμματος μετακυλύετε κατά ένα χρόνο αργότερα, δηλαδή την περίοδο 2018-2024, με την προϋπόθεση βέβαια ότι η σχετική σύμβαση θα υπογραφεί εντός του 2018. Το πρόγραμμα είχε προϋπολογιστεί με το ποσό των € 2.280.000.