Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΓΔΑΕΕ (Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών & Επενδύσεων) ματαιώθηκε ο διαγωνισμός για τη σύμβαση εν συνεχεία υποστήριξης των μεταφορικών αεροσκαφών C-27J Spartan, λόγω αποκλεισμού του μοναδικού συμμετέχοντα οικονομικού φορέα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση. Έτσι ένα σημαντικό πρόγραμμα παραμένει σε εκκρεμότητα

Υπενθυμίζουμε ότι ο σχετικός διαγωνισμός είχε προκηρυχτεί στις 28 Ιουνίου του 2019 και το ύψος της σύμβασης ήταν € 55.723.670 συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων, των φόρων, των δασμών και τυχόν λοιπών δαπανών. Πρόκειται για ένα σημαντικό πρόγραμμα επίλυσης των προβλημάτων διαθεσιμότητας των ελληνικών C-27J.