Με απόφαση της, στις 14 Ιουνίου, η ΓΔΑΕΕ (Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών & Επενδύσεων) ανακοίνωση τη ματαίωση του διαγωνισμού, με αριθμό προκήρυξης «03/17», για τη γενική επιθεώρηση και επισκευή των κυρίων μηχανών Diesel MTU 20V 956 TB82 των φρεγατών ΜΕΚΟ-200 του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ).

Ο σχετικός διαγωνισμός είχε προκηρυχτεί στις 24 Αυγούστου του 2017 και είχε προϋπολογισμό € 13.759.991. Η ματαίωση του διαγωνισμού έγινε «λόγω υποβολής μη αποδεκτών και μη συμφώνων με τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη του διαγωνισμού φακέλων με δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής». Με την ίδια απόφαση ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί.

Πρόκειται για ένα μικρό μεν, αλλά σημαντικό πρόγραμμα, το οποίο αφορά στην ομαλή λειτουργία και τη διαθεσιμότητα των τεσσάρων (4) φρεγατών MEKO-200 του ΠΝ.