Το video αναρτήθηκε σήμερα στο «YouTube» και είναι διάρκειας 15 λεπτών περίπου. Δείχνει τις αντιδράσεις των κατοίκων της Θέρμης Λέσβου όταν πλησίασε βάρκα με 49 λαθρομετανάστες. Το video φέρει το λογότυπο «RUPTLY» και περιλαμβάνει και το επεισόδιο με τα μέλη της MKO. Όπως φαίνεται, σε κάποια στιγμή, το συνοδό πλοιάριο αποχωρεί και αφήνει τη βάρκα εντός του λιμανιού. Οι αγανακτισμένοι πολίτες λένε στους λαθρομετανάστες να επιστρέψουν στην Τουρκία. Το video σταματά χωρίς να δείχνει τι απέγινε η βάρκα, αλλά σύμφωνα με σχόλιο, κάτω από το video, τελικά οι λαθρομετανάστες αποβιβάστηκαν σε άλλο σημείο της Λέσβου, χωρίς να είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε τη συγκεκριμένη πληροφορία.