Λεπτομέρειες σχετικά με τον εξοπλισμό που θα ενσωματώνει η υπό ανάπτυξη έκδοση M-1A2D Abrams έδωσε στη δημοσιότητα ο Αμερικανικός Στρατός. Αρχικά θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Αμερικανικός Στρατός, σε μια προσπάθεια να υπογραμμίσει το εύρος και την σημασία των πακέτων αναβάθμισης SEP(v)3 και SEP(v)4 (System Enhancement Package) και να τονώσει την εμπορική τους προοπτική, αποφάσισε να μετονομάσει την έκδοση M-1A2 SEP(v)3 Abrams σε M-1A2C Abrams τη δε έκδοση M-1A2 SEP(v)4 σε M-1A2D.

Η έκδοση M-1A2C είναι η τελευταία και η πλέον σύγχρονη διαμόρφωση των Abrams, την οποία έχει ήδη υιοθετήσει ο Αμερικανικός Στρατός. Στη συγκεκριμένη έκδοση, βελτιώσεις ενσωματώνονται στους τομείς της επιβίωσης, της αποτελεσματικότερης και οικονομικότερης τεχνικής υποστήριξης, της συνολικής αποτελεσματικότητας του άρματος ως ολοκληρωμένο οπλικό σύστημα και της ικανότητας του να εκτελεί δικτυοκεντρικές επιχειρήσεις. Η ανάπτυξη του M-1A2C ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2015, οπότε και ξεκίνησαν οι τεχνικές και επιχειρησιακές δοκιμές από τον Αμερικανικό Στρατό με επτά πρωτότυπα. Οι δοκιμές ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τον Σεπτέμβριο του 2017.

Είχε προηγηθεί, τον Αύγουστο του 2017, η υπογραφή συμβολαίου ύψους $ 310,6 εκατομμυρίων για την ανάπτυξη της έκδοσης M-1A2D και την κατασκευή επτά πρωτοτύπων. Στην έκδοση M-1A2D το Abrams θα διαθέτει νέους αισθητήρες, αυξημένη φονικότητα και επιβιωσιμότητα. Η παραγωγή του M-1A2D αναμένεται να ξεκινήσει το 2023, ενώ η ένταξη του σε υπηρεσία προσδιορίζεται χρονικά για το 2025.

Τα M-1A2D θα ενσωματώνουν αισθητήρα FLIR 3ης γενιάς, ο οποίος αναμένεται να προσδώσει στο άρμα αυξημένη φονική ικανότητα. Το νέο FLIR θα έχει ολοκληρωμένη δυνατότητα αναγνώρισης, επιτήρησης και πρόκτησης στόχου, συνεπώς το πλήρωμα θα έχει ολοκληρωμένη εικόνα του στόχου, την οποία θα μπορεί να μεταδίδει σε πραγματικό χρόνο και σε άλλα φίλια τμήματα.

Επίσης τα M-1A2D θα ενσωματώνουν και ένα ολοκληρωμένο σύστημα εκπαίδευσης, έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί η εξοικείωση των πληρωμάτων με το άρμα. Φυσικά, θα ενσωματώνει και ενεργητικό σύστημα αυτοπροστασίας.