Το patrolling αποτελεί μια από τις βασικές εκπαιδεύσεις των ανδρών της Ομάδας Αναγνώρισης της Λέσχης Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων. Ο λόγος για τα περίπολα μάχης και αναγνώρισης που αποτελούν μια συνεχή εκπαίδευση για την Ομάδα Αναγνώρισης σε συνδυασμό με αντικείμενα πλοήγησης, τοπογραφίας, εγγύς στόχου αναγνώρισης, βολών μάχης ταχείας αντίδρασης κτλ. Άλλωστε στη διεθνή άσκηση Cambrian Patrol στην οποία η Ομάδα Αναγνώρισης της Μητροπολιτικής ΛΕΦΕΔ έχει διαπρέψει πολλάκις συγκαταλέγεται στο βασικό αντικείμενο.

Με τη κάμερα του defencereview.gr και τον Αντώνη Κριτσοτέλη παρακολουθούμε αυτή την εντυπωσιακή εκπαίδευση