Καμιά αισιοδοξία δεν φαίνεται να δικαιολογείται για το αποτέλεσμα της πενταμερούς διάσκεψης για το κυπριακό, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, καθώς η Τουρκία και οι τουρκοκύπριοι επιμένουν στη θέση τους για δύο ανεξάρτητα κράτη στην Κύπρο. Σύμφωνα με το πρόγραμμα η διάσκεψη ολοκληρώνεται σήμερα, χωρίς να αποκλειστεί η παράταση της για μια ημέρα, αν βέβαια υπάρχει ελπίδα συνεννόησης, κάτι που με τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν φαίνεται. Τουρκία και τουρκοκύπριοι κατέθεσαν τις προτάσεις τους με άξονα την δημιουργία δύο ανεξάρτητων κρατών στην Κύπρο, ενώ Ελλάδα και Κύπρος τάχθηκαν υπέρ τις διζωνικής-δικοινοτικής ομοσπονδίας.