Τουλάχιστον καθυστέρηση τριών (3) μηνών σημειώνει το πρόγραμμα προμήθειας των τεσσάρων (4) μεταχειρισμένων αμερικανικών σκαφών ειδικών επιχειρήσεων Mark.V (Mk.V). Υπενθυμίζουμε ότι τον Οκτώβριο του 2018 το ΠΝ (Πολεμικό Ναυτικό), είχε προκηρύξει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για τη μεταφορά των σκαφών και του υποστηρικτικού εξοπλισμού τους από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα. Η διάρκεια της σύμβασης έληξε στις 31 Αυγούστου του 2019, χωρίς να έχει ανακοινωθεί παράταση ή εκπλήρωση της. Το κόστος του προγράμματος είχε προϋπολογιστεί στα € 990.000 (συν το ΦΠΑ).

Ωστόσο, πριν λίγες ημέρες, στις 25 Οκτωβρίου, το ΠΝ προκήρυξε διαγωνισμό για την εκτέλεση εργασιών λιμενικών ευκολιών στο ναύσταθμο της Αμφιάλης. Ο διαγωνισμός αφορά στην παροχή ηλεκτρικής ισχύος, προς εξυπηρέτηση των Mk.V, εκτιμώμενης αξίας € 74.400. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 6η του προσεχούς Νοεμβρίου. Από την προκήρυξη αυτή προκύπτει ότι αφενός οι εργασίες δημιουργίας της αναγκαίας υποδομής υποστήριξης των σκαφών «τρέχουν», αφετέρου ότι τα σκάφη δεν έχουν παραληφθεί και ήδη το πρόγραμμα σημειώνει καθυστέρει τριών (3) μηνών.