Η βρετανική Rolls-Royce ανακοίνωσε μια καινοτόμα γεννήτρια (E2SG : Embedded Electrical Starter Generator) για τον κινητήρα του υπό ανάπτυξη νέου μαχητικού αεροσκάφους Tempest. Η ανάπτυξη της γεννήτριας ξεκίνησε πριν από πέντε χρόνια και προσφέρει «άνευ προηγουμένου επίπεδο ηλεκτρικής ενέργειας και θερμικού βάρους … στο πλαίσιο ενός αεροσκάφους stealth», όπως αναφέρει η ανακοίνωση. Στόχος είναι η παροχή ισχύος για την πτήση του αεροσκάφους, η παροχή της απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία των άλλων συστημάτων και η διαχείριση του παραγόμενου θερμικού ίχνους.