Ο τομέας των Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΜΕΑ) διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στις σύγχρονες στρατιωτικές επιχειρήσεις είτε αφορούν χερσαίες, αεροπορικές, ναυτικές είτε συνδυασμό των παραπάνω. Η Intracom Defense έχει να επιδείξει λύσεις και προϊόντα στον τομέα των ΜΕΑ με πλειάδα δυνητικών εφαρμογών στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Το LOTUS καθώς και το RX-3 αποτελούν δυο ελληνικά ΜΕΑ από την Intracom Defense που προτείνονται για χρήση από τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Στις 28 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο Πολεμικό Μουσείο Αθήνας ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο με θέμα με τις επιχειρήσεις συλλογής πληροφοριών, στοχοποίησης, αναγνώρισης μέσω των ολοκληρωμένων δικτύων άσκησης καθηκόντων διοίκησης και ελέγχου.

Οι τοποθετήσεις των ομιλητών της Intracom Defense ξεχώρισαν αφού απέδωσαν μια πλήρη περιγραφή των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του LOTUS καθώς και της γενικότερης τάσης στον τομέα των τακτικών επικοινωνιών και των σύγχρονων δομών δικτυοκεντρικών επιχειρήσεων.

Τοποθέτηση του Σπύρου Αποστολάκου, Section Manager, Unmanned Systems INTRACOM DEFENSE – IDE

Όπως αποδεικνύεται στην Ουκρανία, η σημασία της συλλογής δεδομένων, της κατανόησής τους και της εξαγωγής και μετάδοσης πληροφοριών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν γρήγορα, αξιόπιστα και όσο το δυνατόν πιο κοντά στο τακτικό πεδίο, είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Τα συστήματα συλλογής πληροφοριών πρέπει επομένως να λειτουργούν σε εχθρικό περιβάλλον, να ενσωματώνουν δυνατότητες επεξεργασίας και να παραμένουν δικτυωμένα ανά πάσα στιγμή, έτσι ώστε ο βρόχος Observe, Orient, Decide & Act να κλείνει γρήγορα ούτως ώστε να αποκτάται και να διατηρείται το μεγαλύτερο δυνατό τακτικό πλεονέκτημα.

Τα Συστήματα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣΜηΕΑ) διαδραματίζουν ήδη βασικό ρόλο σε αυτή τη νέα, δικτυοκεντρική μορφή πολέμου. Ωστόσο, τα τακτικά ΣΜηΕΑ παρουσιάζουν ένα μοναδικό σύνολο προκλήσεων. Πρέπει να είναι σχεδιασμένα για να λειτουργούν στα πιο σκληρά περιβάλλοντα και να επιβιώνουν, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να αναπτύσσονται και να συντηρούνται με εύκολο τρόπο. Το Low Observable Tactical Unmanned Aircraft System (LOTUS) στοχεύει να γίνει το Πανευρωπαϊκό, χαμηλής παρατηρησιμότητας, αξιόπλοο και διαλειτουργικό Τακτικό ΣΜηΕΑ (Μέγιστο βάρος απογείωσης < 600 kg) με αυξημένη επιβιωσιμότητα και προηγμένη αυτονομία.

Αποτελείται από:

 Μητρικό σκάφος χαμηλής παρατηρησιμότητας και υψηλής αντοχής, που
ενσωματώνει πολλαπλούς αισθητήρες ISR και σύστημα αυτοπροστασίας

 Έως τέσσερα drones με πτυσσόμενα φτερά με αισθητήρες ISR που εκτοξεύονται από το μητρικό σκάφος

 Συστήματα ραδιοεπικοινωνίας ad-hoc μεγάλης εμβέλειας

 Δυνατότητες επεξεργασίας δεδομένων αισθητήρων με βάση την τεχνητή
νοημοσύνη, τόσο επί του μητρικού πλοίου όσο και των drones

 Πλήρως δικτυωμένο και κυβερνοασφαλή επίγειο σταθμό

Το σύστημα LOTUS

Το LOTUS έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει πολλές από τις αποστολές που αντιμετωπίζει η μεγαλύτερη κατηγορία ΣΜηΕΑ (MALE) σε ένα πολύ μικρότερο πακέτο, αξιοποιώντας τις πρόσφατες εξελίξεις στη σμίκρυνση των αεροηλεκτρονικών και των συστημάτων αποστολής.

Η αξιοπλοΐμότητα, η διαλειτουργικότητα και η επιβιωσιμότητα, βασικοί παράγοντες στο πλαίσιο του C4ISR στο τακτικό περιβάλλον, είναι οι οδηγοί στο σχεδιασμό του συστήματος. Το LOTUS θα είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το STANAG 4671 για συμμόρφωση με το EMAR 21 με σαφή οφέλη στους τομείς της ασφάλειας πτήσεων, της δυνατότητας συντήρησης και της μείωσης της πολυπλοκότητας των διαδικασιών προμήθειάς του.

Όσον αφορά τη διαλειτουργικότητα, έχει σχεδιαστεί για να συμμορφώνεται με μια μεγάλη ποικιλία STANAG του NATO (4586 για έλεγχο και τηλεμετρία τόσο των αεροσκαφών όσο και των αισθητήρων, 4609, 4607, 4545 & 4559 για ανταλλαγή δεδομένων ISR, 4660 & 7085 για τα συστήματα ασύρματης επικοινωνίας) διευκολύνοντας την ενσωμάτωσή του σε μια υπάρχουσα ή μελλοντική υποδομή C4I, αποτελώντας ένα σύστημα υψηλής επιβιωσιμότητας, λαμβάνοντας υπόψη το εχθρικό και επικίνδυνο περιβάλλον μέσα στο οποίο θα λειτουργεί.

Προς το σκοπό αυτό:

 Το LOTUS ενσωματώνει μια σειρά από χαρακτηριστικά χαμηλής
παρατηρησιμότητας (πλαίσιο αεροπλάνου Blended Wing Body από σύνθετα
υλικά με χαμηλό RCS, υδρόψυκτο κινητήρα για χαμηλή υπογραφή IR και
ειδικά σχεδιασμένο κάλυμμα κινητήρα για μείωση του θορύβου).

 Όλα τα κύρια συστήματα του αεροσκάφους, συμπεριλαμβανομένης της
καλωδίωσης, είναι σχεδιασμένα με πολλαπλές εφεδρείες και η υποδομή
εδάφους χρησιμοποιεί πολλαπλούς σταθμούς εδάφους και επίγειους
σταθμούς ραδιοεπικοινωνιών που μπορούν να εγκατασταθούν σε
διαφορετικές γεωγραφικές τοποθεσίες.

 Το LOTUS έχει τη δυνατότητα να εκτελεί μια αποστολή ISR από απόσταση
ασφαλείας χρησιμοποιώντας τα αυτόνομα drones του.

 Το LOTUS χρησιμοποιεί συστήματα επικοινωνίας ανθεκτικά σε παρεμβολές με χαρακτηριστικά LPI/LPD και σύστημα αυτοπροστασίας.

Το LOTUS θα συμβάλει σημαντικά στο C4ISR σε δύο άξονες:

Στη δημιουργία επίγνωσης της επιχειρησιακής κατάστασης, λόγω των πολυάριθμων αισθητήρων που συλλέγουν πληροφορίες από το πεδίο και τις δυνατότητες επεξεργασίας επί των αεροσκαφών, οι οποίες μπορούν να εξάγουν επιχειρησιακά αξιοποιήσιμες πληροφορίες.

Επιτάχυνση του βρόγχου OODA μέσω των υπερσύγχρονων συστημάτων επικοινωνίας και πλήρως διαλειτουργικών διεπαφών από/προς το αεροσκάφος και τον επίγειο σταθμό.

Το αναπτυξιακό έργο LOTUS έχει λάβει χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αμυντικής Βιομηχανικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EDIDP) και υποστηρίζεται από τα Υπουργεία Εξωτερικών Ελλάδας (Project Manager) και Κύπρου. Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από 11 εταίρους από 4 χώρες της ΕΕ, με συντονιστή την Intracom Defense.

Βασικά Σημεία Παρουσίασης του Σπύρου Βασιλαρά, R&D Programs Manager, New Technologies INTRACOM DEFENSE – IDE

Ενώ η πληροφοριακή υπεροχή αναγνωρίζονταν ανέκαθεν ως βασικός στρατιωτικός στόχος, έχει λάβει μια εντελώς νέα διάσταση στην εποχή των ψηφιακών τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών οδηγώντας στη διατύπωση του στρατιωτικού δόγματος του δικτυοκεντρικού πολέμου από το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ στη δεκαετία του 1990.

Ο δικτυοκεντρικός πόλεμος βασίζεται στην προσπάθεια απόκτησης πληροφοριακού πλεονεκτήματος και μετατροπής του σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο πεδίο, μέσω της αδιάληπτης δικτύωσης γεωγραφικά διασκορπισμένων δυνάμεων. Προφανώς, η ασφαλής και ανθεκτική δικτύωση είναι ο κρίσιμος παράγοντας για την ανταλλαγή πληροφοριών ISR και την εκτέλεση Διοίκησης και Ελέγχου των μονάδων μάχης με γρήγορο και αξιόπιστο τρόπο.

Οι τακτικές επικοινωνίες, ειδικότερα, αποτελούν βασικό στοιχείο αυτού του πλέγματος επικοινωνίας και ταυτόχρονα το πιο απαιτητικό τεχνικά, καθώς χαρακτηρίζονται από την κινητικότητα των κόμβων, τις αναξιόπιστες ραδιοζεύξεις και τον σημαντικά περιορισμένο ρυθμό μετάδοσης δεδομένων. Τα προϊόντα της IDE σε ευρυζωνικές τακτικές επικοινωνίες χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των αναγκών του Τομέα Άμυνας και Ασφάλειας και ήδη λειτουργούν σε διάφορες χερσαίες και ναυτικές πλατφόρμες σε σταθερές ή κινητές εφαρμογές μικρής, μεσαίας και μεγάλης εμβέλειας.

Εξελίσσονται μέσω συνεχούς Ε&Α, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις επιχειρησιακές απαιτήσεις όσο και τις τεχνολογικές εξελίξεις. Αυτή η συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας της IDE διατηρεί ανταγωνιστικά τα προσφερόμενα προϊόντα και λύσεις, ώστε να ανταποκρίνονται και να υπερβαίνουν τις προσδοκίες των πελατών της εταιρείας σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον.