Η ισπανική Indra και το Ισπανικό Ναυτικό, μέσω του κέντρου παρακολούθησης και ανάλυσης δεδομένων CESADAR (Spanish Navy Data Monitoring and Analysis Centre), ανακοίνωσαν την επιτυχημένη δοκιμή ενός διαγνωστικού συστήματος (πρόγραμμα Sorpene) πλοίων τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο έχει την ικανότητα να «μαθαίνει» μέσα από τη λειτουργία του και να λαμβάνει αποφάσεις, ανεξάρτητες του ανθρώπινου παράγοντα. Το σύστημα εκτελεί διαγνωστικούς ελέγχους και προβλέπει αστοχίες, με αποτέλεσμα να καθιστά τη συντήρηση των πλοίων πιο έγκαιρη, γρηγορότερη και οικονομικότερη.

Οι δοκιμές έγιναν στο σύστημα πρόωσης των φρεγατών F-100, κλάσης «Alvaro De Bazan», και των περιπολικών ανοιχτής θαλάσσης BAM (Buque de Acción Marítima), κλάσης «Meteoro». Πριν τις δοκιμές το Sorpene είχε εφοδιαστεί με έναν τεράστιο όγκο δεδομένων και πληροφοριών για τα σύστημα πρόωσης των φρεγατών και των περιπολικών. Με βάση αυτές τις πληροφορίες το σύστημα αποδείχθηκε ικανό να εντοπίσει αλλαγές μεταξύ της κατάστασης των συστημάτων πρόωσης, σε σχέση με τις εργοστασιακές προδιαγραφές. Επίσης εντόπισε με ακρίβεια όλες τις αστοχίες των συστημάτων πρόωσης τα τελευταία πέντε χρόνια.