Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα «La Tribune» η Γαλλία σχεδιάζει να δημιουργήσει το δικό της εθνικό πρόγραμμα (υπηρεσία) χρηματοδότησης των πωλήσεων γαλλικών όπλων και οπλικών συστημάτων σε συμμαχικές χώρες, στα πρότυπα του αμερικανικού FMS (Foreign Military Sales). Στην υπηρεσία αυτή θα συμμετέχουν η Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών, η Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων και στρατιωτικοί. Η χρηματοδότηση των εξοπλιστικών προγραμμάτων θα γίνεται μεταξύ συμμαχικών κυβερνήσεων, στο πλαίσιο αγοράς συστημάτων ή στη συμμετοχή σε αναπτυξιακά και ερευνητικά προγράμματα.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό η Γαλλία, ως κράτος, θα υπογράφει τις συμβάσεις και θα λειτουργεί ως ο ενδιάμεσος μεταξύ του αγοραστή και της γαλλικής αμυντικής βιομηχανίας. Το γαλλικό κράτος θα είναι αυτό που θα αγοράζει τα όποια οπλικά συστήματα, θα τα παραλαμβάνει και θα πιστοποιεί την καλή λειτουργία τους για λογαριασμό του αγοραστή. Έτσι η Γαλλία ευελπιστεί ότι θα αυξήσει τις πωλήσεις γαλλικών οπλικών συστημάτων, προσφέροντας καλύτερες τιμές και περισσότερες διευκολύνσεις στην αποπληρωμή σε σχέση με σήμερα.