Το Υπουργείο Άμυνας της Τσεχίας ανακοίνωσε ότι δεν θα προχωρήσει τελικά στην απόκτηση νέων, δυτικών αρμάτων μάχης για την αντικατάσταση των 30 T-72M4CZ που διαθέτει, αλλά θα τα εκσυγχρονίσει. Το 2018 η Τσεχία ανακοίνωσε ένα νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα ύψους $ 4,5 δισεκατομμυρίων, μέχρι το 2027. Ένα από τα προγράμματα του Στρατού ήταν και αυτό της αντικατάστασης των T-72M4CZ, από το 2025 και μετά, με ενδιάμεση λύση αυτή της μερικής αναβάθμισης τους. Τελικά, όπως τα T-72M4CZ θα αναβαθμιστούν, μέχρι το 2025, και θα παραμείνουν σε υπηρεσία τουλάχιστον μέχρι το 2030, με στόχο το 2035. Τα άρματα θα εφοδιαστούν με νέο Σύστημα Ελέγχου Πυρός (ΣΕΠ) και νέα συστήματα επικοινωνιών.