Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα παρουσίαση της σύνθεσης, της οργάνωσης και του εξοπλισμού της Μηχανοκίνητης Διμοιρίας του Ολλανδικού Στρατού, όπως αυτή προκύπτει από το εγχειρίδιο εκστρατείας «Manoeuver Bulletin 18-01» του Ολλανδικού Στρατού (έκδοση Ιανουαρίου 2018), δημοσίευσε η ιστοσελίδα «Battle Order». Το δημοσίευμα, με τίτλο «Dutch Army Motorized Infantry Platoon (Current)» υπογράφει ο συντάκτης Brendan Matsuyama.

Αρχικά, η Διμοιρία εξοπλίζεται από τέσσερα (4) τροχοφόρα τεθωρακισμένα οχήματα Boxer (8 x 8) και στο δυναμολόγιο της υπηρετούν 34 άτομα. Κάθε όχημα υπηρετείτε από διμελές πλήρωμα, έναν οδηγό και έναν πυροβολητή, ο οποίος χειρίζεται ένα πολυβόλο των 12,7 χιλιοστών, αμφότεροι με οπλισμό ένα τυφέκιο C8NLD των 5,56 χιλιοστών, της Cold Canada (εξέλιξη του C7, το οποίο βασίζεται στο M-16A3), και ένα πιστόλι Glock-17.

Επιπλέον, σε κάθε όχημα υπάρχουν αποθηκευμένα ένα (1) πολυβόλο MAG της FN, των 7,62 χιλιοστών, και δύο (2) αντιαρματικοί εκτοξευτές PzF-3 (PanzerFaust-3) μικρού βεληνεκούς με τρία (3) πυρομαχικά αναχορηγία έκαστος εκτοξευτής. Η σύνθεση της Διμοιρίας έχει ως εξής: Μια (1) Ομάδα Διοικήσεως και τέσσερις (4) Ομάδες Πεζικού. Η Ομάδα Διοικήσεως αποτελείται από τον Διοικητής και τον Υποδιοικητή της Διμοιρίας, αμφότεροι με οπλισμό με οπλισμό ένα C8NLD και ένα Glock-17.

Κάθε Ομάδα Πεζικού αποτελείται από έξι (6) άτομα, σε δύο (2) υπό-ομάδες των τριών (3) ατόμων έκαστη. Η πρώτη υπό-ομάδα αποτελείται (σε παρένθεση ο οπλισμός τους) από τον Αρχηγό της Ομάδας (ένα τυφέκιο N7NLD, ένα πιστόλι Glock-17) τον πολυβολητή  (ένα πολυβόλο Minimi Para των 5,56 χιλιοστών και ένα πιστόλι Glock-17) και τον βομβιστή (ένα τυφέκιο C7NLD με εκτοξευτή βομβίδων AG-36 των 40 χιλιοστών, μια επαναληπτική καραμπίνα M-590A1 και ένα πιστόλι Glock-17).

Η δεύτερη υπό-ομάδα αποτελείται από τον Υπαρχηγό της Ομάδας (ένα τυφέκιο C7NLD με εκτοξευτή βομβίδων AG-36 των 40 χιλιοστών και ένα πιστόλι Glock-17), τον πολυβολητή (ένα πολυβόλο Minimi Para των 5,56 χιλιοστών και ένα πιστόλι Glock-17) και τον αντιαρματιστή, ο οποίος είναι και ο ιατρός της Ομάδας (ένα τυφέκιο C7NLD, έναν αντιαρματικό εκτοξευτή PzF-3 και ένα πιστόλι Glock-17).