Οριστική είναι η παροχή ενός νέου δανείου ύψους $ 50 δισεκατομμυρίων από τη Δύση στην Ουκρανία ως το τέλος του 2024, μέσω της χρήσης παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, όπως αποφάσισαν οι χώρες της G7. Το δάνειο αυτό σχεδιάζεται να αποπληρωθεί από τα έσοδα που θα προκύψουν από τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στην ΕΕ. Το δάνειο των $ 50 δισεκατομμυρίων θα διασφαλιστεί από τα μελλοντικά επιτόκια των αδρανοποιημένων ρωσικών στοιχείων ενεργητικού, που ανέρχονται σε $ 300 δισεκατομμύρια και αποδίδουν έσοδα € 3 δισεκατομμύρια το χρόνο. Τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία βρίσκονται παντού στην ΕΕ. Συγκεκριμένα, περίπου € 185 δισεκατομμύρια έχουν παγώσει από τη Euroclear, μια διεθνή οργάνωση φύλαξης περιουσιακών στοιχείων στο Βέλγιο. Αυτό δίνει έναν κυρίαρχο ρόλο στην Ευρώπη για τη χρήση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Τα υπόλοιπα βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιαπωνία, τη Μεγάλη Βρετανία και την Ελβετία.