Η Σουηδία ανακοίνωσε ότι παρέλαβε τα πρώτα στοιχεία των αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot. Συγκεκριμένα παρέλαβε τα φορτηγά της οικογένειας ΗΧ, από τα 40 που θα παραλάβει συνολικά. Οι παραδόσεις των συστημάτων Patriot, της έκδοσης Configuration 3+, μαζί με τα βλήματα θα ξεκινήσουν το προσεχές φθινόπωρο (συνολικά 12 εκτοξευτές οργανωμένοι σε δύο Μοίρες και τέσσερις Πυροβολαρχίες). Η Σουηδία ανακοίνωσε την επιλογή των Patriot το Νοέμβριο του 2017, ενώ το συμβόλαιο υπογράφηκε τον Αύγουστο του 2018. Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα $ 1,14 δισεκατομμύρια.