Η σουηδική Saab ανακοίνωσε ότι υπέγραψε συμβόλαιο με τη γαλλική Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών (DGA) για την αναβάθμιση και την επέκταση του χρόνου ζωής των αυτοκινούμενων ραντάρ Giraffe AMB και των κέντρων διοίκησης και ελέγχου της Γαλλικής Πολεμικής Αεροπορίας, στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος SCCOA. Το πρόγραμμα αναβάθμισης θα επιφέρει βελτιώσεις στον τομέα της διαλειτουργηκότητας, στο πλαίσιο του NATO, στην ασφάλεια των πληροφοριών και των συστημάτων IFF. Επίσης, μετά την αναβάθμιση τα συστήματα θα παραμείνουν ικανά τουλάχιστον μέχρι το 2033. Τα Giraffe AMB καθώς και τα συστήματα διοίκησης και ελέγχου που θα αναβαθμιστούν εντάχθηκαν σε υπηρεσία το 2001.