Η Πολωνική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε να εκπαιδεύει του πιλότους της με τα ιταλικά M-346 (Bielik) της Leonardo. Ήδη τέσσερις Πολωνοί πιλότοι εκπαιδεύονται με τα M-346. Η επίγεια εκπαίδευση με τα M-346 ξεκίνησε στα μέσα Μαρτίου, αφού πρώτα οι πιλότοι πέρασαν με επιτυχία το πρόγραμμα εκπαίδευσης σε εξομοιωτές. Η εκπαίδευση αναμένεται να ολοκληρωθεί τον προσεχή Νοέμβριο.

Υπενθυμίζουμε ότι στις 27 Φεβρουαρίου του 2014 η Πολωνία προχώρησε στην προμήθεια 12 M-346 με δικαίωμα προαίρεσης για τέσσερα επιπλέον αεροσκάφη. Στις 14 Δεκεμβρίου του 2018 ενεργοποιήθηκε και το δικαίωμα προαίρεσης, έτσι η συνολική δύναμη των αεροσκαφών του τύπου στις τάξεις της Πολωνικής Αεροπορίας θα ανέλθει στις 16 μονάδες μέχρι το τέλος του 2022, όταν και θα ολοκληρωθούν οι παραδόσεις. Το κόστος της προμήθειας των 12 αεροσκαφών, εξοπλισμού υποστήριξης, βιβλιογραφίας, καθώς και δύο εξομοιωτών πτήσης ανήλθε στα € 334,3 εκατομμύρια.