Η βρετανική Pearson Engineering ανακοίνωσε ότι ανέπτυξε το ελαφρύ σύστημα SLICE, το οποίο μπορεί να τοποθετηθεί σε άρματα μάχης και τεθωρακισμένα οχήματα, ως υποδομή άμεσης μετατροπής τους με οχήματα μηχανικού. Με τη χρήση του SLICE δεν χρειάζεται η διάθεση εξειδικευμένων οχημάτων, αλλά μόνο η ενσωμάτωση ειδικού εργαλείου (λεπίδα, εκσκαφέας, σύστημα άρσης ναρκοπεδίου). Για παράδειγμα, με ενσωματωμένη την υποδομή, ένα άρμα μάχης μπορεί να μετατραπεί σε άρμα άρσης ναρκοπεδίου μέσα σε 15 λεπτά. Επίσης το SLICE ενσωματώνει το δικό του σύστημα ενέργειας και ελέγχου, ανεξάρτητο του άρματος ή του τεθωρακισμένου οχήματος.