Η Ολλανδία ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην αγορά εννέα νέων αυτοκινούμενων πυροβόλων DITA από την Τσεχία και θα τα δώσει στην Ουκρανία. Τα DITA παρουσιάστηκαν το 2021 και ανήκουν στο διαμέτρημα των 155 χιλιοστών. Το πυροβόλο σχεδίασε και ανάπτυξη η τσεχική Excalibur. Το πυροβόλο είναι τοποθετημένο επί τροχοφόρου οχήματος της Tatra. Μπορεί να χρησιμοποιεί συμβατικά πυρομαχικά μέγιστου βεληνεκούς 35 χιλιομέτρων ή κατευθυνόμενα πυρομαχικά ακριβείας σε αποστάσεις άνω των 50 χιλιομέτρων. Το DITA έλκει την καταγωγή του από το DANA και τη βελτιωμένη του έκδοση DANA M2. Ο μέγιστο ρυθμός βολής του πυροβόλου έξι πυρομαχικά το λεπτό, αλλά για ένα (1) μόνο λεπτό, ενώ ο μέγιστος διατηρήσιμος ρυθμός βολής είναι τα πέντε πυρομαχικά το λεπτό. Η αναχορηγία του πυροβόλου είναι 40 πυρομαχικά και ο ανάλογος αριθμός προωθητικών γεμισμάτων.