Η Ολλανδία ανακοίνωσε ότι θα αναβαθμίσει τον οπλισμό του πλοίου υποστηρίξεως HNLMS «Karel Doorman» με το αντιπυραυλικό σύστημα RAM (Rolling Airframe Missiles) και πυροβόλο των 76 χιλιοστών με ικανότητα βολής πυρομαχικών DART. Το πλοίο εντάχθηκε σε υπηρεσία το 2015 και ο οπλισμός τους αποτελείται από δύο συστήματα εγγύς προστασίας Goalkeeeper, δύο πυροβόλα των 30 χιλιοστών, τέσσερα πολυβόλα των 12,7 χιλιοστών και 6-8 πολυβόλα των 7,62 χιλιοστών. Ο νέος οπλισμός ήταν προγραμματισμένο να ενσωματωθεί κατά το πρόγραμμα αναβάθμισης μέσης ζωής το 2027-2028, αλλά πλέον το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε δύο φάσεις, μια το 2025 και μια το 2032, έτσι ώστε το πλοίο να μην μείνει εκτός υπηρεσίας για μεγάλο χρονικό διάστημα.