Η γερμανική KMW ανακοίνωσε ότι υπέγραψε συμβόλαιο με την Ολλανδία για την αναβάθμιση των 322 εν υπηρεσία οχημάτων αναγνώρισης Fennek, συνολικού κόστους € 300 εκατομμυρίων. Η αναβάθμιση περιλαμβάνει την ολοκλήρωση νέων συστημάτων αναγνώρισης και παρατήρησης καθώς και νέων σταθμών διοίκησης και ελέγχου. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στην Ολλανδία και τη Γερμανία, ενώ οι παραδόσεις των πρώτων αναβαθμισμένων οχημάτων θα γίνουν το 2021. Το πρόγραμμα αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027.