Η Υπηρεσία Αμυντικού Υλικού της Νορβηγίας (NDMA) ανακοίνωσε ότι ζήτησε από την ισπανική Navantia να εκσυγχρονίσει τις φρεγάτες κλάσης «Fridtjof Nansen», οι οποίες εντάχθηκαν σε υπηρεσία την περίοδο 2003-2011. Λεπτομέρειες για το τι θα περιλαμβάνει ο εκσυγχρονισμός δεν ανακοινώθηκαν, αν δηλαδή θα είναι μερικός ή ευρύτερος (αναβάθμιση μέσης ζωής). Υπενθυμίζουμε ότι τον Ιούλιο του 2021, η Navantia ολοκλήρωσε την αναβάθμιση της φρεγάτα F-311 «Roald Amundsen» για επιχειρήσεις σε θερμές θάλασσες. Η αναβάθμιση πραγματοποιήθηκε το διάστημα Ιανουάριος-Ιούνιος του 2021 με έμφαση στον κλιματισμό του πλοίου, ιδιαίτερα στο τμήμα των κινητήρων, όπου αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες. Οι εργασίες συνοδεύτηκαν και με αλλαγή των καλωδιώσεων και των ηλεκτρολογικών πινάκων. Οι φρεγάτες κλάσης «Fridtjof Nansen» έλκουν την καταγωγή τους από τις ισπανικές φρεγάτες κλάσης «Álvaro de Bazán». Πέντε πλοία, για το Πολεμικό Ναυτικό της Νορβηγίας ναυπηγήθηκαν και παραδόθηκαν την περίοδο 2003-2011 (τον Ιούνιο του 2019 χάθηκε από ατύχημα ένα πλοίο, η επισκευή του κρίθηκε ασύμφορη και παροπλίστηκε).