Η γαλλική Naval Group ανακοίνωσε ότι παρουσίασε τη λύση που προσφέρει, στον τομέα της θαλάσσιας επιτήρησης και στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος EFFECTOR, στο οποίο συμμετέχει και η Ελλάδα. Το πρόγραμμα EFFECTOR έχει ως στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων βελτίωσης της θαλάσσιας επιτήρησης και ασφάλειας. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 18 μήνες και ο προϋπολογισμός του € 4.999.529,50. Η επίδειξη της Naval Group έγινε στις 11-12 Μαΐου και στο επίκεντρο ήταν το σύστημα SeaMIS (ναυτικής επιτήρησης και συντονισμού έρευνας και διάσωσης), το οποίο δοκιμάστηκε σε διαφορετικές επιχειρησιακές συνθήκες και διαμορφώσεις. Το σύστημα συμβάλει στη συλλογή πληροφοριών για παράνομες δραστηριότητες στη θάλασσα, στη βελτίωση της κυκλοφορίας στη θάλασσα και παρέχει στις αρχές ασφαλείας έγκαιρη προειδοποίηση για παράνομες ενέργειες στη θάλασσα. Εκτός της Ελλάδας στο πρόγραμμα συμμετέχουν η Πορτογαλία, η Γαλλία, το Μαυροβούνιο, η Βουλγαρία και η Ιταλία.