Η ΑΣΔΥΣ (Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού) ανακοίνωσε ότι προκήρυξε διαγωνισμό για τη σύναψη συμφωνίας διετούς διάρκειας, για την υποστήριξη υφιστάμενων ταχυπλόων σκαφών Magna των Μονάδων Ειδικών Δυνάμεων και του Μηχανικού. Κριτήριο ανάθεση είναι η χαμηλότερη τιμή. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών έχει οριστεί η 27η Ιουνίου του 2022.