Η νορβηγική Kongsberg παρουσίασε το HUGIN Endurance, ένα αυτόνομο υποθαλάσσιο όχημα (AUV : Autonomous Underwater Vehicle) νέας γενιάς, το οποίο έχει τη δυνατότητα να πλέει υποθαλάσσια και να παραμένει στην περιοχή ενδιαφέροντος για 15 συνεχόμενες ημέρες ή σε μέγιστη απόσταση 2.200 χιλιομέτρων από τη βάση του. Η αυτονομία αυτή επιτρέπει στο HUGIV Endurance να εκτελεί αποστολές σάρωσης μεγάλων περιοχών, χωρίς την υποστήριξη κάποιου μητρικού σκάφους. Σε μια τυπική αποστολή το HUGIV Endurance μπορεί να σαρώσει και να ερευνήσει μια περιοχή εμβαδού 1.100 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Επίσης, η ενσωμάτωση του συστήματος επικοινωνίας MBR (Maritime Broadband Radio) επιτρέπει στο HUGIN Endurance να διαβιβάζει και να μοιράζεται δεδομένων με άλλα φίλια μέσα ή κέντρα διοίκησης στην ξηρά. Το σύστημα εκτελεί αποστολές επιτήρησης υποθαλάσσιου χώρου, χαρτογράφησης βυθού, εντοπισμού ναρκών και εντοπισμού υποβρυχίων. Μπορεί να ενσωματώσει σειρά αισθητήρων, ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις αποστολής. Κύριος αισθητήρας του είναι το σόναρ συνθετικής απεικόνισης HiSAS. Το HUGIN Endurance μπορεί να επιχειρήσει σε μέγιστο βάθος έως 6.000 μέτρα και να εκτοξευτεί από υποδομή στην ακτή ή από πλοίο.