Η Ισπανία ανακοίνωσε ότι ενέκρινε και επίσημα τη συμμετοχή της στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Eurodrone, στο οποίο συμμετέχουν, εκτός της Ισπανίας, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιταλία. Το Eurodrone ή MALE RPAS (Medium Altitude Long Endurance-Remotely Piloted Aircraft System) θα έχει άνοιγμα φτερών 26 μέτρα, ενώ το μήκος του θα είναι 16 μέτρα. Θα έχει μέγιστο βάρος απογείωσης περί τους 11 τόνους και θα μπορεί να επιχειρεί σε υψόμετρο 13.500 μέτρων. Οι αποστολές που μπορεί να εκτελεί είναι η συλλογή πληροφοριών, η επιτήρηση, η αναγνώριση, η στοχοποίηση και η προσβολή στόχων, υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, ημέρα και νύχτα.