Σύμφωνα με δημοσίευμα της αμυντικής ιστοσελίδας «Jane’s» το Γερμανικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας P-3C Orion σταματάει, λόγω κόστους και τεχνικών δυσκολιών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γερμανικού Υπουργείου Άμυνας ο τερματισμός του προγράμματος αναβάθμισης των P-3C αποφασίστηκε κατόπιν συνεκτίμησης της έκθεσης του Γερμανικού Ναυτικού σχετικά με τη διαθεσιμότητα των P-3C, της έκθεσης επί του όλου προγράμματος, από την Airbus και μιας έκθεσης οικονομικού ρίσκου.

Λαμβάνοντας υπόψη τις εκθέσεις αυτές αποφασίστηκε τελικά ο τερματισμός του προγράμματος, ως προς την εγκατάσταση νέου συστήματος αποστολής. Οι εργασίες αντικατάστασης των πτερύγων θα συνεχιστούν κανονικά. Πλέον το Γερμανικό Ναυτικό στρέφει την προσοχή του στην επιλογή της αντικατάστασης των P-3C με ένα νέο αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας. Υπενθυμίζουμε ότι η Γερμανία διατηρεί σε υπηρεσία οκτώ P-3C, τα οποία αποκτήθηκαν μεταχειρισμένα από την Ολλανδία, το 2005.

Το πρώτο αεροσκάφος εντάχθηκε σε υπηρεσία τον Απρίλιο του 2006, αλλά τον Απρίλιο του 2011, έκθεση της γερμανικής κυβέρνησης ανέφερε ότι τα αεροσκάφη αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιχειρησιακών περιορισμών και ότι θα πρέπει να αναβαθμιστούν. Το σχετικό συμβόλαιο, για την αναβάθμιση των P-3C, μεταξύ της γερμανικής κυβέρνησης, της Lockheed Martin και της Airbus, υπογράφηκε τον Ιούλιο του 2015. Το πρόγραμμα είχε ως στόχο την διατήρηση των αεροσκαφών σε υπηρεσία μέχρι το 2035.

Ωστόσο το κόστος του προγράμματος, σε συνδυασμό με τα τεχνικά θέματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια των εργασιών αναβάθμισης και τις εκτεταμένες ζημιές που υπέστη ένα P-3C, τον Μάρτιο του 2020, ανάγκασαν το Γερμανικό Υπουργείο Άμυνας να λάβει την απόφαση τερματισμού του προγράμματος, εκτός από το πρόγραμμα τοποθέτησης νέων πτερύγων έτσι ώστε να αποφευχθεί πιθανή καθήλωση των αεροσκαφών στο έδαφος. Ήδη το Γερμανικό Ναυτικό εξετάζει εναλλακτικές επιλογές, όπως το C-295 και τοP-8A Poseidon.

Οι επιλογές αυτές είναι βραχυπρόθεσμες καθώς Γαλλία και Γερμανία έχουν υπογράψει μνημόνιο προθέσεων για την ανάπτυξη ενός νέου αεροσκάφους ναυτικής συνεργασίας, στο πλαίσιο του προγράμματος Maritime Airborne Warfare System (MAWS), με στόχο την αντικατάσταση των γαλλικών  Atlantique και των γερμανικών P-3C, από το 2025 και μετά. Σύμφωνα με το ισχύος χρονοδιάγραμμα, οι πρώτες πτητικές δοκιμές αναμένονται το 2022, ενώ μέχρι το 2024 το νέο αεροσκάφος θα πρέπει να είναι έτοιμο για παραγωγή.