Η Γερμανία έχει αναθέσει στη Hensoldt να συντάξει μελέτη με αντικείμενο την αναβάθμιση του συστήματος αυτοπροστασίας των γερμανικών Eurofighter. Η μελέτη θα εξετάσει την αναβάθμιση του συστήματος αυτοπροστασίας των γερμανικών Eurofighter με γνώμονα την επιβίωση του αεροσκάφους κατά των συγχρόνων απειλών, όπως τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα μεγάλης εμβέλειας. Να σημειωθεί, ότι οι προετοιμασίες για τη γενικευμένη αναβάθμιση των αεροσκαφών έχουν ξεκινήσει με το πρόγραμμα Eurofighter LTE (Long Term Evolution) και ένα από τα αντικείμενα της αναβάθμισης θα είναι το σύστημα αυτοπροστασίας. Το πρόγραμμα LTE έχει ως στόχο της εξασφάλιση της επιχειρησιακής ικανότητας του αεροσκάφους στο μέλλον. Να σημειωθεί επίσης ότι η κοινοπραξία EuroDASS (Leonardo UK, Elettronica, Indra, Hensoldt) έχει ήδη αναπτύξει μια νέα έκδοση τους συστήματος αυτοπροστασίας των Eurofighter, υπό το όνομα Praetorian eVolution (δείτε το σχετικό Video).