Η ουκρανική κυβέρνηση ενέκρινε, και ο Πρόεδρος της χώρας υπέγραψε νόμο για την δημιουργία ενός συστήματος άμυνας με τη συμμετοχή όλου του πληθυσμού (Παλαϊκή Άμυνα). Ο νόμος προβλέπει την εφαρμογή ενός συστήματος γενικής στρατιωτικής εκπαίδευσης και τη δημιουργία μονάδων και δομών τοπικής άμυνας και αντιστασιακών κινημάτων. Όσοι Ουκρανοί πολίτες έχουν πολεμική εμπειρία κατά των Ρώσων θα τους δοθεί η ευκαιρία να ενταχθούν στις τάξεις της εφεδρείας και να ταχθούν σε μονάδες στην περιοχή διαμονής τους. Επίσης, όσοι δεν έχουν πολεμική εμπειρία μπορούν να υπογράψουν συμβόλαιο εθελοντικής υπηρεσίας και να συνδράμουν στην άμυνα αφού πρώτα περάσουν τις προβλεπόμενες ιατρικές, σωματικές και ψυχολογικές εξετάσεις. Τέλος, όσοι πολίτες συμβάλουν στην εθνική άμυνα έχουν πλήρη κοινωνική και νομική προστασία από το κράτος βάση του ισχύοντος νόμου στην Ουκρανία.