Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα «La Tribune» η Γαλλία σχεδιάζει να δημιουργήσει το δικό της εθνικό πρόγραμμα (υπηρεσία) χρηματοδότησης πωλήσεων γαλλικών όπλων και οπλικών συστημάτων σε συμμαχικές χώρες, στα πρότυπα του αμερικανικού FMS (Foreign Military Sales).

Στο γαλλικό αντίστοιχο του αμερικανικού FMS θα συμμετέχουν η Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών, η Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων και στρατιωτικοί. Η χρηματοδότηση των εξοπλιστικών προγραμμάτων θα γίνεται μεταξύ συμμαχικών κυβερνήσεων, στο πλαίσιο είτε της αγοράς συστημάτων είτε στη συμμετοχή σε αναπτυξιακά προγράμματα. Τη σχετική ανακοίνωση έκανε η Γαλλίδα Υπουργός Άμυνας, Florence Parly, κατά τη διάρκεια ομιλίας της στο Balard, την περασμένη Πέμπτη.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό η Γαλλία, ως κράτος, θα υπογράφει τις συμβάσεις και θα λειτουργεί ως ενδιάμεσος μεταξύ του αγοραστή και της γαλλικής αμυντικής βιομηχανίας. Το Γαλλικό Κράτος θα είναι αυτό που θα αγοράζει τα όποια οπλικά συστήματα, θα παραλαμβάνει και θα πιστοποιεί την καλή λειτουργία τους για λογαριασμό του αγοραστή.

Έτσι η Γαλλία ευελπιστεί ότι θα μπορέσει να αυξήσει τις πωλήσεις γαλλικών όπλων στο εξωτερικό προσφέροντας καλύτερες τιμές και περισσότερες διευκολύνσεις στην αποπληρωμή σε σχέση με σήμερα. Άλλωστε ένας ανασταλτικός λόγος για την αγορά γαλλικών όπλων και οπλικών συστημάτων ήταν πάντα το υψηλό κόστος απόκτησης τους.

Η πρώτη εφαρμογή του γαλλικού FMS θα γίνει στο πρόγραμμα ανάπτυξης της έκδοσης MICA-NG του βλήματος αερομαχίας MICA της MBDA, πρόγραμμα το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει εντός του Ιουλίου.