Η Φινλανδία ανακοίνωσε ότι προχώρησε στην προμήθεια 91 τροχοφόρων τεθωρακισμένων οχημάτων της Patria (6 x 6), στο πλαίσιο του προγράμματος CAVS (Common Armoured Vehicle Systems). Οι παραδόσεις των οχημάτων θα ξεκινήσουν εντός του 2023. Στο πρόγραμμα CAVS συμμετέχουν η Φινλανδία, η Λετονία, η Εσθονία, η Σουηδία και η Γερμανία. Ως πρόγραμμα αφορά στην κοινή προμήθεια τροχοφόρων τεθωρακισμένων οχημάτων (6 x 6), διαφόρων εκδόσεων, από τις συμμετέχουσες. Οι εκδόσεις του CAVS περιλαμβάνουν οχήματα μεταφοράς πεζικού, μηχανικού, ανεφοδιασμού και γενικών μεταφορών, διοίκησης, διακομιδής τραυματιών και όλμων των 120 χιλιοστών.

Τα οχήματα CAVS συνδυάζουν τα χαρακτηριστικά του XA-203 (6 x 6) με τις νεότερες τεχνολογίες του XA-360 (8 x 8). Η πρώτη χώρα που προχώρησε σε παραγγελία ήταν η Λετονία, για 200 οχήματα έναντι € 200 εκατομμυρίων. Οι παραδόσεις έχουν ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2029. Η Φινλανδία προχώρησε στην προμήθεια 91 οχημάτων, ενώ έχει και δικαίωμα προαίρεσης για την προμήθεια κι άλλων 70 οχημάτων. Η Σουηδία έχει προχωρήσει στην προμήθεια 20 οχημάτων, ενώ αναμένεται να προχωρήσει στην προμήθεια κι άλλων 400 οχημάτων. Η Εσθονία και η Γερμανία δεν έχουν προχωρήσει σε κάποια προμήθεια.