Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ανακοίνωσε χθες ότι ενέκρινε τη δανειοδότηση της Ιταλίας, με το ποσό των € 220 εκατομμυρίων, για τη χρηματοδότηση του προγράμματος ναυπήγησης τριών (3) νέων υδρογραφικών πλοίων του Ιταλικού Ναυτικού. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αφορά τη ναυπήγηση ενός μεγάλου (κύριου) και δύο (2) μικρότερων (υποστηρικτικών-βοηθητικών) πλοίων, τα οποία θα αντικαταστήσουν τα εν υπηρεσία «Ammiralio Magnaghi» (A-5303), που εντάχθηκε σε υπηρεσία το 1975, «Aretusa» (A-5304) και «Galatea» (A-5308), που εντάχθηκαν σε υπηρεσία το 2002. Τα νέα πλοία θα εκτελούν αποστολές δημοσίου συμφέροντος όπως έρευνες για το θαλάσσιο περιβάλλον και για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας (χαρτογράφηση). Τα δύο (2) μικρότερα σκάφη θα επιχειρούν κυρίως στη Μεσόγειο, ενώ το μεγάλο σκάφος θα επιχειρεί και εκτός Μεσογείου, σε ωκεανούς και την αρκτική. Η ναυπήγηση των νέων πλοίων προσδιορίζεται χρονικά για την περίοδο 2021-2027. Η αποπληρωμή του δανείου θα γίνει σε 25 χρόνια.