Η INTRACOM DEFENSE (IDE), υπέγραψε συμβόλαιο με την Israel Aerospace Industries (IAI) για τη σχεδίαση και ανάπτυξη ενός προηγμένου Συστήματος Υβριδικής Ενέργειας & Κλιματισμού (Hybrid Energy & Climate Control System – HECCS) για την ολοκληρωμένη πλατφόρμα Αεροπορικής και Πυραυλικής Άμυνας (Air & Missile Defense – AMD) BARAK MX. Το σύστημα αυτό θα παρέχει μια πλήρως ενσωματωμένη αλλά αρθρωτή αρχιτεκτονική, ως κοινή λύση παροχής ενέργειας για διάφορες διαμορφώσεις εκτοξευτών και άλλων στοιχείων (όπως Κέντρα Διοίκησης & Ελέγχου) του συστήματος BARAK MX AMD.

Αυτή η σύμβαση αποτελεί αναγνώριση της κορυφαίας τεχνολογίας της IDE και της συνεχούς επένδυσης στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την κατασκευή προηγμένων λύσεων υβριδικής ενέργειας για απαιτητικές αμυντικές εφαρμογές που επιλύουν τις αδυναμίες των συμβατικών συστημάτων παροχής ηλεκτρικής ισχύος. Η σχεδίαση και ανάπτυξη του συστήματος θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης της IDE, με έδρα στην Ελλάδα, το οποίο απασχολεί περισσότερους από 200 μηχανικούς υψηλής εξειδίκευσης και διαφόρων ειδικοτήτων, με την παράδοση του πρωτοτύπου να έχει προγραμματιστεί για το 4ο τρίμηνο του 2024.

Τα HEPS® είναι μια ολοκληρωμένη οικογένεια προϊόντων προηγμένων λύσεων υβριδικής ισχύος, που περιλαμβάνει Υβριδικές Γεννήτριες, Συστήματα Υβριδοποίησης, Μονάδες Αποθήκευσης Ενέργειας, Συστήματα Βοηθητικής Υβριδικής Ισχύος Οχημάτων και προσαρμοσμένων ολοκληρωμένων λύσεων για ηλεκτρική ενέργεια στο πεδίο των επιχειρήσεων, πλατφόρμες C4ISR, συστήματα Αεράμυνας, Οπλικά συστήματα και συστήματα Ηλεκτρονικού Πολέμου, Ραντάρ, αναπτυσσόμενες εγκαταστάσεις και υποδομές, και Τεθωρακισμένα Οχήματα. Παρέχει τακτική υπεροχή, ανθεκτική παροχή ενέργειας, διαχείριση του ακουστικού και θερμικού ίχνους, μείωση του κόστους κύκλου ζωής και περιβαλλοντική βιωσιμότητα χωρίς να διακυβεύεται η επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα, ως κρίσιμες δυνατότητες στο διαρκώς εξελισσόμενο δικτυοκεντρικό και εξηλεκτρισμένο πεδίο μάχης.