Το Συμβούλιο των Υπουργών της ΕΕ υιοθέτησε το 14ο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας. Η νέα δέσμη περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και περιοριστικά μέτρα για επιπλέον 116 άτομα και οντότητες που είναι υπεύθυνες για ενέργειες που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Οι κυρώσεις αφορούν στην ενέργεια (απαγόρευση υπηρεσιών επαναφόρτωσης ρωσικού LNG στο έδαφος της ΕΕ για σκοπούς μεταφόρτωσης σε τρίτες χώρες, απαγόρευση νέων επενδύσεων, καθώς και την παροχή αγαθών, τεχνολογίας και υπηρεσιών για την ολοκλήρωση έργων LNG υπό κατασκευή, όπως το Arctic LNG 2 και το Murmansk LNG), ενώ η ΕΕ αποκτά και πρόσθετα εργαλεία για την πάταξη της καταστρατήγησης των κυρώσεων. Κυρώσεις επιβλήθηκαν και στον τομέα της χρηματοδότησης (εκτός νόμου η χρήση του συστήματος System for Transfer of Financial Messages που αναπτύχθηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας) και των μεταφορών.