Ο Αρχηγός της Αμερικανικής Αεροπορίας, Πτέραρχος David Allvin, δήλωσε ότι το πρόγραμμα νέου μαχητικού αεροσκάφους NGAD (Next Generation Air Dominance) δεν είναι βέβαιο ότι θα προχωρήσει στο στάδιο της υλοποίησης. «Για να είμαι ξεκάθαρος, οι συζητήσεις είναι ακόμη σε εξέλιξη. Δεν έχει ληφθεί απόφαση. Εξετάζουμε πολλές και πολύ δύσκολες επιλογές που πρέπει να εξεταστούν», είπε χαρακτηριστικά. Η ασάφεια σχετικά με το μέλλον του NGAD έχει να κάνει με δημοσιονομικούς, γεωπολιτικούς και τεχνικούς λόγους. Οι αυξανόμενες εντάσεις στην περιοχή του Ειρηνικού και οι πιθανότητες σύγκρουση με την Κίνα έχουν ωθήσει τους Αμερικανούς να επεκτείνουν την παρουσία τους στον Ειρηνικό και να διαθέσουν πόρους γι’ αυτό. Επιπλέον, η προσέγγιση των μαχητικών επόμενης γενιάς έχει αλλάξει, λόγω της εισαγωγή των UAV. Από την άλλη, οι δυσκολίες στο πρόγραμμα F-35, συμπεριλαμβανομένων των αποκλίσεων κόστους και των καθυστερήσεων, συμβάλλουν επίσης στο αβέβαιο μέλλον του NGAD. Ορισμένοι αναλυτές πιστεύουν ότι το NGAD μπορεί να καταλήξει να έχει τα ίδια προβλήματα με το F-35 και πιθανώς σε χειρότερη κλίμακα.