Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε χθες ότι δημιουργεί ένα νέο ταμείο, το EPF (European Peace Facility), το οποίο χρηματοδοτεί με το ποσό των € 5 δισεκατομμυρίων για την περίοδο 2021-2027. Η δαπάνη αυτή θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση στρατιωτικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό. Η χρηματοδότηση αφορά σε όλες τις επιχειρήσεις της ΕΕ στο εξωτερικό (στρατιωτικές, ειρηνευτικές), οι οποίες αποφασίζονται στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής. Το ποσό αυτό δεν θα διατεθεί από τον ισχύοντα προϋπολογισμό της ΕΕ, αλλά από εισφορές των κρατών-μελών. Για το νέο ταμείο ο Augusto Santos Silva, Υπουργός Εξωτερικών της Πορτογαλίας, δήλωσε: «Διαρκής ειρήνη μπορεί να χτιστεί μόνο μέσω της επένδυσης στη διεθνή σταθερότητα και ασφάλεια. Η ΕΕ έχει τη θέληση και από σήμερα τα σωστά οικονομικά μέσα να το πράξει. Το EPF θα μας επιτρέψει να υποστηρίξουμε επαρκώς τα κράτη-μέλη στην αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων ασφαλείας».

Ο στόχος του EPF είναι η αύξηση της ικανότητας της ΕΕ στο να αποσοβεί συγκρούσεις, να διατηρεί την ειρήνη και να ενισχύει τη διεθνή σταθερότητα και ασφάλεια. Αυτό θα γίνει μέσω της ενίσχυσης κρατών-μελών συμμαχικών, είτε μέσω της υποστήριξης των ειρηνευτικών αποστολών που εκτελούν ή μέσω της παροχής βοήθειας στα κράτη-μέλη ώστε να αυξήσουν τις ικανότητες τους στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας. Το ταμείο θα επιτρέψει στην ΕΕ να υποστηρίζει επαρκώς τις ειρηνευτικές αποστολές που αναλαμβάνει ή συμμετέχει, μέσω της χρηματοδότησης για την προμήθεια υλικού, τη δημιουργία εγκαταστάσεων ή την παροχή οικονομικών πόρων σε κράτη-μέλη, σε τρίτες χώρες ή σε διεθνείς οργανισμούς. Οι όποιες παροχές θα δίδονται με προϋποθέσεις και δικλείδες ασφαλείας και κατόπιν έκθεσης μελέτης-ανάλυσης ρίσκου.